Strona Główna

Są różne powody, dla których decydujemy się o kimś wspomnieć na modlitwie. Możemy być kierowani troską albo wdzięcznością. Możemy polecić Jezusowi Chrystusowi kogoś, kto bardzo nas rozzłości albo gdy komuś dobrze życzymy. W każdej wspólnocie występuje cały wachlarz powodów, dla których się modlimy. Taka modlitwa wspólnotę buduje i odbudowuje- skraca dystans i ociepla relacje zarówno po ludzku, jak i po Bożemu.

Wspólnota na Freta w szerokim rozumieniu to wszyscy, którzy się tam pojawiają, ale koncentruje się ona wokół braci dominikanów żyjących i przypisanych do klasztoru przy starówce. To oni przepowiadają Słowo i służą sakramentami. To dzięki ich gościnie i otwartości możemy spotykać się w murach klasztornych, dyskutować, działać i modlić się.

Niezależnie od tego, gdzie wspólnota na Freta znajduje się w Twoim życiu i co będzie Tobą motywować, zapraszamy Cię do modlitwy za braci i za ich posługę wśród nas. Na zachętę oferujemy proste narzędzie. Losujesz brata, za którego zobowiązujesz się modlić przez jeden tydzień w dowolny sposób. Kiedy tydzień minie, możesz wrócić i wylosować ponownie.

Planujemy prowadzić „Modlitwę za braci” do końca okresu Wielkanocnego.